Nabídka pro školy a školská zařízení

  

Akreditované kurzy první pomoci pro pedagogické pracovníky:

Kurzy rozšiřující znalosti první pomoci na různých úrovních určené pro pedagogické pracovníky:

Školení první pomoci v rámci BOZP

Školení o ochraně zdraví připravená na míru pro potřeby jednotlivých vzdělávacích institucí.

Zdravotní dozor

Nabídka zdravotního dozoru na firemní akce, večírky a další firemní příležitosti.

Besedy, besedy pro nejmenší, zdravotně-vzdělávací akce, zdravotnický kroužek

Pro všechny aktivity spojené s výukou děti jsme založili neziskovou organizaci Edukuj, z.s. Na webových stránkách Edukuj, z.s. najdete všechny nejdůležitější informace a kontakty na pověřené osoby.