Malé repetitorium první pomoci

Tento časově náročný, zážitkový kurz je plný modelových situací. Je určen nejen pro pedagogické pracovníky, ale i pracovníky neformálního vzdělávání a veřejnost. Účastníci se mimo jiné naučí zvládat stres, který brání kvalitně první pomoc poskytnout. Dále si zde procvičí nácvik resuscitace dětí, ale i dospělých, zvládnutí život ohrožujících stavů, ale i běžné úrazové i neúrazové stavy, vyskytující se v jejich pracovním prostředí. Kurz je rozdělen do dvou částí.

Část teoretická – 20 hodin

Obsahová část:

 • Obecné zásady první pomoci
 • Aktivace IZS
 • Vyšetření pacienta – primární, sekundární
 • Stavy bezprostředně ohrožující život – bezvědomí, poruchy dýchání, zástava krevního oběhu, masivní krvácení
 • KPR včetně použití AED
 • Šok – příčiny, příznaky, postup pomoci
 • Termická poškození – lokální, celková, chladem, teplem
 • Úrazy – poranění pohybového aparátu, hrudníku, břicha, hlavy, elektrickým proudem, ztrátová poranění, úrazy oka, cizí tělesa v ráně
 • Křečové stavy
 • Otravy
 • Alergie
 • Tonutí
 • Transport
 • Polohování

Praktická část – 20 hodin

 • Nácvik KPR
 • Nácvik použití AED
 • Nácvik volání na tísňovou linku – aplikace Záchranka výukový modul
 • Nácvik obvazových technik
 • Nácvik polohování
 • Nácvik transportu
 • Ošetřování zraněných
 • Řešení modelových situací
 • Trénink pomocí simulací v terénu

Ceník

Paušální cena za kurz do 10 osob (včetně):  26.000 Kč
Cena za osobu při účasti nad 11 osob: 2.500 Kč
Při vyšším počtu: nad 30 osob  sleva 10 %

Přihláška

Stáhněte si přihlášku na kurz a vyplněnou zašlete na info@ludmilaleskova.cz - Přihláška na kurz.