Vzdělávací centrum Mgr. Ludmily Leškové

Akreditované kurzy, semináře a školení pro všechny cílové skupiny

Nabízíme další vzdělávání pro firmy, školy, školská zařízení, instituce zdravotní a sociální péče i pro širokou veřejnost. Naší parketou je školení první pomoci v rámci BOZP a pořádání akreditovaných kurzů první pomoci pro pedagogické pracovníky a nelékařský zdravotní personál.

Přečtěte si o nás víc

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.

Charles Farrar Browne

Vzdělávací centrum Mgr. Ludmily Leškové je držitelem Certifikátu o absolvování auditu MPSV

Od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Fondu dalšího vzdělávání p.o. jsme úspěšně získali Certifikát o absolvování dobrovolného auditu realizovaného v rámci projektu "Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách"