Vzdělávací centrum Mgr. Ludmily Leškové

Základy jsme položili v roce 2014. Chtěli jsme založit vzdělávací centrum, které by poskytovalo kvalitní vzdělávání, a jenž by nebylo založené jen na obyčejném výkladu. Všichni jsme zažili nějaké školení nebo kurz, ze kterého jsme si odnesli jen pokreslený papír a nic víc. Proti tomu chceme bojovat. Myslíme si, že každé vzdělávání má být přínosné a chceme, aby naše klienty bavilo.

Samotnému založení centra předcházelo několik milníků. První byl v roce 2006, kdy jsem se dala na dráhu lektora a pod záštitou jiných institucí jsem vedla kurz Pracovníka v sociálních službách. Moje představa o výuce ale byla jiná, a tak jsem se rozhodla začít pracovat sama na sebe, což se mi na plný úvazek podařilo v roce 2012. Od té doby jsem se začala plně věnovat dalšímu vzdělávání. Od prvních zdravotnických kurzů jsem rozšířila naší nabídku o mnohé akreditované i neakreditované kurzy a semináře pro zdravotnický personál a pedagogické pracovníky, školení BOZP pro firmy, kurzy dalšího vzdělávání pro širokou veřejnost a nesmíme opominout i kroužky pro děti.

V současné době má Vzdělávací centrum Mgr. Ludmily Leškové svůj stálý tým a mimo to spolupracuje s několika dalšími zkušenými lektory, kteří s námi nejen sdílí, ale také naplňují naši ideu o kvalitním vzdělávání. 

Naše vize

Hlavním cílem vcentra je kvalitně poskytnout další vzdělávání všem bez rozdílu věku a pohlaví, a takovou formou, aby účastníkům bylo co nejvíce k užitku a nebylo považováno za nutné zlo a ztrátu času.

Naším největší metou do budoucna je zatraktivnit další vzdělávání a vytvořit tak síť spokojených klientů, kteří se budou na naše centrum stále obracet. Spokojenost chceme ale také ze strany našich lektorů, protože jen spokojený lektor odvádí dobrou práci, kterou dokáže klient patřičně ocenit. A i nadále se chceme odlišovat od jiných center větším elánem a inovativním přístupem k naší práci.  

Náš tým

Stálý tým Edukuj má věrné lektory, kteří pro svou práci dělají maximum.

Mgr. Ludmila Lešková

Skoro celý život jsem pracovala jako zdravotní sestřička. Když jsem dostala nabídku pracovat jako lektor na vedlejší úvazek, příležitosti jsem se samozřejmě chopila. To jsem ještě netušila, že mě lektorování začne tolik bavit. Je to pro mě příležitost předat své mnohaleté zkušenosti nejen jako zdravotník, ale také jako starostlivý rodič, což nejvíce oceňují účastníci kurzu První pomoci (nejen) pro maminky. Mým osobním cílem je začlenit znalosti první pomoci do praktického života a ukázat tak, že umění pomáhat není jen výsadou lékařů.

Mým největším koníčkem je vzdělávání – ať už jde o mně či někoho jiného. Kromě magisterského studia v oboru ošetřovatelství jsem se zúčastnila mnohých kurzů, například v oblasti první pomoci či interního mentoringu. Když mám volný čas, nejraději zajdu na nějakou přednášku či seminář.

Bc. Martina Weberová

Práce pro Vzdělávací centrum Mgr. Ludmily Leškové je ta nejlepší, kterou jsem si mohla pro sebe přát. Vždy mě bavila komunikace s lidmi a právě díky této práci si mohu plnit své sny. Z přednášení nejčastěji vedu besedy a semináře, v budoucnu bych chtěla realizovat své vlastní dlouhodobé kurzy. Momentálně jsem ale největší oporou v kanceláři. Zajišťují chod centra a jsem také správcem webových a facebookových stránek. Často si svou práci odnáším i domů, ale když vás to baví, tak se ani nezlobíte.  

Zdárně jsem ukončila bakalářský program Management obchodních činností na ZČU v Plzni. Vzdělávací centrum je pro mě pořád místem, kde mohu teoretické znalosti aplikovat do praxe. Ve vlastním vzdělávání bych pak ráda pokračovala v inženýrském studiu. 

Ve svém volnu se snažím zdokonalit se ve světě počítačové grafiky, do které bych chtěla více prostoupit. Mimo to také zbožňuji turistiku a s ní spojené poznávání krásy přírody Česka.   

Bc. Kateřina Lešková

Nejvíce se soustředím na práci s dětmi, kde se sama mohu kreativně vyřádit nad rámec svých povinností. Baví mě vymýšlet edukační hry, které s oblibou se svými svěřenci také hraji. Když mohu, pomáhám s administrativou, ale nejvíc se osvědčuji jako zásobárna nejrůznějších nápadů, které se postupně snažím realizovat.

Po dokončení bakaláře na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni jsem se vrhla na magistra na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Než ze mě bude učitelka, můžu alespoň otestovat získané poznatky v praxi.

Mezi mé nejmilejší zábavy patří poznávání kulturního dědictví, čtení náročnějších knih a periodik, ale hlavně kreativní tvorba. Dokázala bych si do budoucna představit vedení rukodělných kurzů. 

Bc. Jakub Oliberius, DiS.

Jsem vystudovaný zdravotnický záchranář. Pro Vzdělávací centrum Mgr. Ludmily Leškové pracuji již několik let. Jsem moc rád, že jsem přijal místo v tomto kolektivu. Je tu úžasná parta lidí, která je zapálená pro svojí práci. Já tu zajišťuji zdravotnické dozory a jako lektor se snažím šířit dál do světa osvětu týkající se předlékařské první pomoci.

Bc. Jaroslav Hlaváč

Já jsem začal spolupracovat se vzdělávacím centrem ještě v době studií na FZS obor zdravotnický záchranář. Zpočátku jsem zajišťoval zdravotnické dozory. Po čase jsem se dostal na pozici lektora. Práci záchranáře mám moc rád, zajímám se o ní i v době svého volna a v centru můžu nejen první pomoc šířit dál, ale můžu tu realizovat své nápady a tím se podílet na zlepšení a zkvalitnění výuky.

Bc. Lukáš Uherek 

Já jsem přišel do týmu zatím jako poslední. Moje práce záchranáře je sice náročná, ale jsem rád, že prostřednictvím tohoto vzdělávacího centra mohu svoje znalosti a zkušenosti šířit dál. Potkal jsem skvělou partu lidí, kterým jde o to samé – naučit pomoci, když jde do tuhého. 

Markéta Oliberiusová

Jsem studentkou Lékařské fakulty UK v Plzni a se Vzdělávacím centrem Mgr. Ludmily Leškové spolupracuji již několik let. Jako lektorka na kurzech ZZA přednáším spíše teoretické základy, které jsou pro předlékařskou první pomoc neméně důležité. Jsem ráda, že mohu být součástí tohoto týmu a předávat tak dál svůj zápal pro medicínu.

Další spolupracovníci

MUDr. Daniela Fránová

Mgr. Anděla Bednářová