Nabídka pro sociální oblast

 

Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách MPSV-2019/73870-224/3

Akreditovaný program pro pracovníky v sociálních službách