Podporuje nás

Míša Dolinová

Základy první pomoci se člověk učí odmala, ale jelikož se málokdy /někdy i zaplať Bůh nikdy/ dostane do krizové situace, tak zapomíná. Myslím, že tyto základy záchrany jsou stejně důležité, jako základy matematiky či rodného jazyka. Takže neustálé připomínání. Doufám, že se to mě osobně nakonec vybaví a někde rozezvoní. Taky ještě tu odvahu pomoci a rychlost konání. To si přeji.

Michalea Dolinová, herečka, zpěvačka a moderátorka
www.michaeladolinova.cz

Reference kurzů, seminářů a školení

Děkuji Ludmile Leškové a jejím dcerám za profesionální přístup ke klientům DDM Kopretina Plasy. V pravidelném kroužku Zdravověda – Ještěrky vykazují výborné znalosti v oboru zdravotnictví a zároveň příkladný pedagogický vztah k našim dětským klientům. Dokonce jsou ochotné i dojíždět na naše vzdálenější akce a názorně a systematicky dětem vštěpovat důležitost první pomoci a ochrany zdraví. Všem vřele doporučuji setkání s těmito ženami. 
Za DDM Kopretina Plasy Šárka Růžková
 
Absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, který jsem absolvovala začátkem loňského léta, byl pro mne velice přínosný, forma a styl výuky přesně šitý na míru. Na letním táboře v Sosni na Rakovnicku si mohly děti také vyzkoušet své znalosti a pod vedením lektorek Mgr. Ludmily Leškové a Martiny Weberové, je výuka velice bavila a účastnily se všech úkolů, které jim lektorky zadaly. Opravdu moc poučné, zajímavé a jako pedagog usuzuji, že by se měly tyto informace a poučení o zásadách podávání první pomoci, vyučovat ve školách povinně. Umět poskytnout pomoc při záchraně života je  velice důležité a všichni bychom zásady poskytnutí první pomoci měli brát jako samozřejmost. Děkuji oběma lektorkám za sebe i za děti.
Bc.Pavlína Tymlová – vedoucí pobočky Domu dětí a mládeže Spálené Poříčí
   
Společnost Grafia s. r. o. s paní Ludmilou Leškovou spolupracuje od roku 1997. Připravuje uchazeče na budoucí povolání Pracovníka v sociálních službách. Součástí jejích přednášek je i blok první pomoci, který je přínosný nejen pro jejich profesní život. Její přednášky nejsou jen teoretické, ale frekventanti si na vlastní kůži mohou vyzkoušet i roli záchranáře.
Štěpánka Pirnosová, Grafia s. r. o., obchodní ředitelka
 

Zažila jsem dva kurzy vedené paní Leškovou a oba byly velmi přínosné. Výklad je zajímavý, obsahuje nejnovější poznatky z oboru, je vhodně doplněn příklady a hlavně praktickými ukázkami s možností si mnoho věcí vyzkoušet.

Mgr. Kateřina Vaněčková

 

Výklad byl velmi zajímavý a srozumitelný. Tento kurz nám nejen do naší pracovní praxe, ale i do soukromého života dal velice moc zkušeností, které jsme díky němu mohli uplatnit. Figurantky byly přesvědčivé a názorně převedly možné úrazy v běžném životě. Bylo to na tolik autentické, že ještě teď to máme v paměti. Oceňujeme i to, že jsme měli možnost si osobně vyskoušet roli záchranáře na již uvedených figurantkách. Není na škodu tento kurz mít, nikdy nevíte, kdy můžete zachránit lidský život.
Marta Daduláková

 

Paní Ludmila Lešková provedla v lednu 2012 v rámci soustředěného školení BOZP, PO a OŽP v naší firmy školení o první pomoci. Celkově hodnotím školení velmi kladně. Svým profesionálním přístupem, znalostmi, prezentačními dovednostmi i nadstandardním technickým vybavením mne přesvědčila, že je dlouholetým zdravotníkem s bohatými zkušenostmi a v dané problematice je odborníkem na svém místě. Paní Ludmila Lešková projevila také velký stupeň flexibility. Připravila rozsah školení přesně podle předem stanovených požadavků zákazníka a školení provedla nejen v místě jejího působení, ale také v severočeském kraji. Během celé akce proškolila na tři stovky našich zaměstnanců a i v takovém množství si dokázala udržet jejich pozornost. Školení zaměstnanci si mohli mj. prakticky vyzkoušet resuscitaci na modelu a práci s automatickým externím defibrilátorem. Úroveň lektora i celkový přínos pro naše zaměstnance v oblasti poskytování první pomoci hodnotím na výbornou.

Ing. Roman Bizoň, GA Energo technik s.r.o.

 

S paní Leškovou spolupracuji již delší čas. Její seminář První pomoc jsem si objednala pro ošetřovatelský personál. Všichni jsme byli nadšení. Věrně namaskované figurantky nás úplně vyvedly z míry a pár prvních minut jsme nevěděli co se děje a rozklepaly se. Právě ukázka praktická a ne jen holé povídání nás vtáhla do dění semináře a aktivitu si všichni udrželi až do konce. Seminář byl akční, zajímavý a diskuse pokračovala i po jeho skončení. Paní Lešková nabízí semináře po domluvě s vedoucím zařízení. Na dané téma se s ní domluvíte. Já už se těším na seminář Komunikace s dementním pacientem, který pro náš personál připravuje. Věřím v hojnou účast a těším se na něco víc, než holé předčítání připravených textů.
 
Ivana Kalousová, Hospic sv.Lazara Plzeň