Podporuje nás

Míša Dolinová

Základy první pomoci se člověk učí odmala, ale jelikož se málokdy /někdy i zaplať Bůh nikdy/ dostane do krizové situace, tak zapomíná. Myslím, že tyto základy záchrany jsou stejně důležité, jako základy matematiky či rodného jazyka. Takže neustálé připomínání. Doufám, že se to mě osobně nakonec vybaví a někde rozezvoní. Taky ještě tu odvahu pomoci a rychlost konání. To si přeji.

Michalea Dolinová, herečka, zpěvačka a moderátorka
www.michaeladolinova.cz

Reference kurzů, seminářů a školení

PaeDr. Yveta Pompová:

Jako učitelka základní školy jsem několikrát absolvovala vzdělávací kurz první pomoci. Lektorkou byla vždy Mgr. Ludmila Lešková. Musím říci, a nejen za sebe, že kurz byl vždy na vysoké úrovni, atmosféra příjemná. Školitelka do teoretických znalostí vkládala příklady z praxe, vše jsme si i prakticky vyzkoušeli. Právě spojení teorie s praxí dělalo kurz zajímavým a výklad poutavým. Kurzy od této paní lektorky vždy doporučuji, jsou zárukou kvality.

 

Mgr. Renata Šilhánková:

Po absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí jsem si uvědomila, že v průběhu celého kurzu jsem byla svědkem propojení několika aspektů:

  1. vysoká profesionalita a odbornost Mgr. Leškové
  2. důraz na praktický dopad výuky, kdy se lektorka snažila o maximální přínos poznatků pro naši praxi
  3. a v neposlední řadě nadšeni lektorky a radost z dobře odvedené práce.

Radost a dobrá nálada nás provázela celým kurzem, což považuji za velice důležitou věc. Tento kurz Mgr. Leškové mohu vřele doporučit a jsem rada, že mohu přivádět další zájemce o studiu.
Děkuji za Vaši práci.

 

Mgr. Jan Kohut:

V průběhu posledního srpnového týdne u nás na 22. ZŠ v Plzni proběhlo školení na téma první pomoc.

Toto školení u nás probíhá poměrně pravidelně, což svědčí o tom, jak důležité a prospěšné je o tomto tématu nejen opakovaně teoreticky mluvit, ale zároveň si i jednotlivé činnosti vyzkoušet.

Paní lektorka Lešková školí velice zajímavým způsobem, teorii dokládá i řadou příkladů z praxe. Jedná se bezesporu o jedno ze školení, po jehož skončení nebudete litovat, že jste se ho zúčastnili.

 

Za inspektory ČIŽP OI Plzeň Mgr. Jana Šindelářová, pokladní:

Dobrý den, děkujeme za výborně připravené školení, které díky praktickým ukázkám výrazně rozšířilo naše dosavadní znalosti a schopnosti týkající se poskytování 1.pomoci.
Lektorka paní Lešková byla odborně na výši, příjemná, komunikativní a fundovaně dokázala zodpovědět všechny naše dotazy.
V budoucnu bychom rádi absolvovali i pokračující rozšířený kurz s figuranty.

 

Lenka Polívková:

Milá paní Lešková. Chtěla jsem poděkovat a pochválit :-)
Doufala jsem, že mi kurz přinese pár vědomostí, které budu moci využít v praxi. To, jak kurz probíhal, předčilo všechna má očekávání. Bylo to super! Jak výklad teorie, tak praktické modelové situace. Trpělivost, ochota a přístup všech lektorů byly ukázkové. Dostali jsme odpovědi na vše, co nás zajímalo. Není to jen můj názor, kurz považovali za přínosný všichni z naší skupiny. Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit.

Ještě jednou děkuji.
Přeji hodně elánu a radost z práce.

 

Za DDM Kopretina Plasy Šárka Růžková:

Děkuji Ludmile Leškové a jejím dcerám za profesionální přístup ke klientům DDM Kopretina Plasy. V pravidelném kroužku Zdravověda – Ještěrky vykazují výborné znalosti v oboru zdravotnictví a zároveň příkladný pedagogický vztah k našim dětským klientům. Dokonce jsou ochotné i dojíždět na naše vzdálenější akce a názorně a systematicky dětem vštěpovat důležitost první pomoci a ochrany zdraví. Všem vřele doporučuji setkání s těmito ženami.

 

Bc. Pavlína Tymlová – vedoucí pobočky Domu dětí a mládeže Spálené Poříčí:

Absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, který jsem absolvovala začátkem loňského léta, byl pro mne velice přínosný, forma a styl výuky přesně šitý na míru. Na letním táboře v Sosni na Rakovnicku si mohly děti také vyzkoušet své znalosti a pod vedením lektorek Mgr. Ludmily Leškové a Martiny Weberové, je výuka velice bavila a účastnily se všech úkolů, které jim lektorky zadaly. Opravdu moc poučné, zajímavé a jako pedagog usuzuji, že by se měly tyto informace a poučení o zásadách podávání první pomoci, vyučovat ve školách povinně. Umět poskytnout pomoc při záchraně života je  velice důležité a všichni bychom zásady poskytnutí první pomoci měli brát jako samozřejmost. Děkuji oběma lektorkám za sebe i za děti.

 

Štěpánka Pirnosová, Grafia s. r. o., obchodní ředitelka:

Společnost Grafia s. r. o. s paní Ludmilou Leškovou spolupracuje od roku 1997. Připravuje uchazeče na budoucí povolání Pracovníka v sociálních službách. Součástí jejích přednášek je i blok první pomoci, který je přínosný nejen pro jejich profesní život. Její přednášky nejsou jen teoretické, ale frekventanti si na vlastní kůži mohou vyzkoušet i roli záchranáře.

 

Mgr. Kateřina Vaněčková:

Zažila jsem dva kurzy vedené paní Leškovou a oba byly velmi přínosné. Výklad je zajímavý, obsahuje nejnovější poznatky z oboru, je vhodně doplněn příklady a hlavně praktickými ukázkami s možností si mnoho věcí vyzkoušet.

 

Marta Daduláková:

Výklad byl velmi zajímavý a srozumitelný. Tento kurz nám nejen do naší pracovní praxe, ale i do soukromého života dal velice moc zkušeností, které jsme díky němu mohli uplatnit. Figurantky byly přesvědčivé a názorně převedly možné úrazy v běžném životě. Bylo to na tolik autentické, že ještě teď to máme v paměti. Oceňujeme i to, že jsme měli možnost si osobně vyskoušet roli záchranáře na již uvedených figurantkách. Není na škodu tento kurz mít, nikdy nevíte, kdy můžete zachránit lidský život.

 

Ing. Roman Bizoň, GA Energo technik s.r.o.:

Paní Ludmila Lešková provedla v lednu 2012 v rámci soustředěného školení BOZP, PO a OŽP v naší firmy školení o první pomoci. Celkově hodnotím školení velmi kladně. Svým profesionálním přístupem, znalostmi, prezentačními dovednostmi i nadstandardním technickým vybavením mne přesvědčila, že je dlouholetým zdravotníkem s bohatými zkušenostmi a v dané problematice je odborníkem na svém místě. Paní Ludmila Lešková projevila také velký stupeň flexibility. Připravila rozsah školení přesně podle předem stanovených požadavků zákazníka a školení provedla nejen v místě jejího působení, ale také v severočeském kraji. Během celé akce proškolila na tři stovky našich zaměstnanců a i v takovém množství si dokázala udržet jejich pozornost. Školení zaměstnanci si mohli mj. prakticky vyzkoušet resuscitaci na modelu a práci s automatickým externím defibrilátorem. Úroveň lektora i celkový přínos pro naše zaměstnance v oblasti poskytování první pomoci hodnotím na výbornou.

 

Ivana Kalousová, Hospic sv. Lazara Plzeň:

S paní Leškovou spolupracuji již delší čas. Její seminář První pomoc jsem si objednala pro ošetřovatelský personál. Všichni jsme byli nadšení. Věrně namaskované figurantky nás úplně vyvedly z míry a pár prvních minut jsme nevěděli co se děje a rozklepaly se. Právě ukázka praktická a ne jen holé povídání nás vtáhla do dění semináře a aktivitu si všichni udrželi až do konce. Seminář byl akční, zajímavý a diskuse pokračovala i po jeho skončení. Paní Lešková nabízí semináře po domluvě s vedoucím zařízení. Na dané téma se s ní domluvíte. Já už se těším na seminář Komunikace s dementním pacientem, který pro náš personál připravuje. Věřím v hojnou účast a těším se na něco víc, než holé předčítání připravených textů.

 

Hana Houšková, vedoucí sociálního oddělení, Stodská nemocnice a.s.:

Stodská nemocnice a.s. poskytuje akutní a následnou zdravotní péči. V rámci nemocnice poskytuje na sociálním oddělení ošetřovatelskou péči s pracovníky obslužných činností. Naší povinností je tyto pracovníky vzdělávat dle zákona 108/2006 Sb. Vzdělávání nám doposud zajišťovala Mgr. Ludmila Lešková. Její semináře byly velmi kvalitní a zahrnovaly naší problematiku. Naši pracovníci v obslužných činnostech na její semináře pravidelně chodili nejenom z povinnosti, ale hlavně se zájmem. Proto bychom byli velmi rádi, abychom nadále mohli spolupracovat.

 

Za Akademii nadání z.s. Plzeň, Lucie Bláhová Jechová:

Naše organizace si u Mgr. Ludmily Leškové objednala kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Musím říci, že vše probíhalo k naší maximální spokojenosti, od materiálně-technického zajištění až po naše dotazy. Všichni jsme ocenili erudovanost lektorů, kteří jsou přímo z praxe a tak nám spoustu věcí uvedli na pravou míru. Jsme rádi, že jsme kurz mohli absolvovat právě v tomto centru a určitě využijeme i další možnosti z jejich nabídky.

 

Dominik Jasovský:

Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" byl velice náročný, ale připravil mě reálně na situace, které se mohou stát nejen na zotavovacích akcích, ale i v běžném živote. Jsem rád, že jsem se tohoto kurzu od této instituce účastnil a přezkoušení budu dělat opět zde.

 

Jako účastnice kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí" musím pochválit práci jednotlivých vyučujících. Velice oceňuji, že jsou to lidé z oboru, a nejen přednášející na nějaké téma. Byla jsem ráda, že jsem slyšela i reálné příběhy, a tak jsem se mohla lépe připravit, kdybych se ocitla v situaci, kdy mám někomu pomoci. Děkuji za informace a jsem si jistá, že po tomto kurzu budu schopná pomoci.