Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách MPSV-2019/73870-224/3

Pro pracovníky v sociálních službách máme u MPSV akreditovaný 8 – hodinový kurz Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách. Tento program je svým obsahem zaměřen na poskytování laické první pomoci v prostředí sociálních sužeb. Je určen všem zaměstnancům, kteří pracují v pobytových, ambulantních či terénních službách a jsou tak v bezprostředním kontaktu s jejich uživateli, kde hrozí riziko vzniku ohrožení zdraví či života. Vzdělávací program je koncipován jako kurz s nácvikem praktických dovedností, které se zaměřují na modelové situace stavů nejvíce se vyskytujících v sociálních službách. Cílem tohoto kurzu je seznámit a naučit zaměstnance rozpoznat stavy ohrožující život, umět je správně vyhodnotit a nebát se rychle a efektivně zasáhnout. Účastníci si osvojí orientaci v nenadálé situaci a efektivní komunikaci s operačním střediskem záchranného systému.

Teoretická část:

 • Vymezení pojmu první pomoc
 • Legislativní zakotvení první pomoci
 • Obecné zásady poskytování první pomoci
 • Řetězec přežití
 • Orientační vyšetření postiženého
 • Aktivace zdravotnické záchranné služby
 • Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015
 • Seznámení s AED a jeho použití
 • Bezvědomí
 • Obstrukce dýchacích cest, bezdeší
 • Krvácení
 • Poranění pohybového aparátu
 • Vybrané neúrazové stavy – CMP, IM, komplikace DM

Praktická část:

 • Nácvik KPR bez i s AED
 • Obvazové techniky
 • Nácvik polohování
 • Modelové situace

Přihláška

Stáhněte si přihlášku na kurz a vyplněnou zašlete na info@ludmilaleskova.cz - Přihláška na kurz.