Zdravotní dozor

Nabízíme využití našich zkušeností a znalostí při různých příležitostech a akcích. Náš zdravotní dozor si můžete objednat na firemní akce, školní výlety, tábory a další. V rámci ceny je zahrnut veškerý zdravotnický materiál a pomůcky.

Délka akce je závislá na zadavateli. Počet účastníků není omezen.

Cena

Cena je stanovena na 150,-Kč za hodinu za jednoho našeho pracovníka.