Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí, akreditovaný u MŠMT pod číslem 33094/2018-1-919, je určen pro všechny, kterým již bylo 18 let, a kteří jsou trestně bezúhonní. Kurz trvající 40 hodin je rozdělen na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Praktický blok je koncipován tak, aby upevnil teoretické znalosti. Modelové situace a maskovaná zranění si dávají za cíl otestovat krizové jednání všech účastníků. V rámci tohoto kurzu je také ve spolupráci s VZS ČČK praktický nácvik záchrany tonoucího. Tento nácvik  probíhá mimo vyučovací dobu.

Osnova teoretické části

 • Základy stavby a funkce těla
 • První pomoc - právní aspekty poskytování, druhy
 • Stavy bezprostředně ohrožující žívot
 • Stavy potenciálně ohrožující života
 • Další úrazové a neúrazové stavy
 • Základy zdravotnické dokumentace
 • Práva a povinnosti zdravotníků zotavovací akce
 • Hygiena a epidemiologie
 • Záchrana tonoucích 

Osnova praktické části

 • Nácvik KPR na resuscitačních modelech
 • Nácvik použití AED
 • Nácvik základního polohování raněných
 • Nácvik základních obvazových technik
 • Nácvik transportu raněných
 • Ošetření dalších stavů
 • Řešení modelových situací
 • Maskovaná zranění 

Výstupem tohoto kurzu je kombinovaná zkouška složená z písemného testu, ústní zkoušky a praktické zkoušky. Pokud účastník splní celou zkoušku, obdrží osvědčení a průkaz. Vzhledem k obměnám postupů první pomoci je doporučena pravidelná obměna kurzu po 4 letech.

Kurz probíhá v našich výukových prostorech nebo dle požadavků zadavatele.

Ceník

Paušální cena za kurz do 10 osob (včetně):  31.000 Kč
Cena za osobu při účasti nad 11 osob: 3.100 Kč
Při vyšším počtu: nad 30 osob  sleva 10 %

Přihláška

Stáhněte si přihlášku na kurz a vyplněnou zašlete na info@ludmilaleskova.cz - Přihláška na kurz