První pomoc v nenadálých situacích 1

Tento vzdělávací program je rozdělen podle závažnosti témat na dva celky, které mohou, ale i nemusí na sebe navazovat.
„Jednička“ se zabývá výhradně stavy život ohrožujícími. Podle toho je i sestavena teoretická i následně praktická část.

Část teoretická 2 h:

 • Obecné zásady poskytování první pomoci – čeho si všímat, užitečné dotazy, co rozhodně nedělat, zvláštnosti dětského věku, základní bezpečnostní pravidla při práci s dětmi
 • Spolupráce se záchrannou službou
 • Život ohrožující stavy:
  • Poruchy vědomí
  • Zástava krevního oběhu
  • Masivní krvácení
  • Poruchy dechu
  • Křeče
  • Anafylaxe
  • Dušení
  • Otravy

Část praktická 2 h:

 • Nácvik KPR
 • Použití AED
 • Řešení modelových situací

Ceník

Paušální cena za kurz do 10 osob (včetně):  4.900 Kč
Cena za osobu při účasti nad 11 osob: 470 Kč
Při vyšším počtu: nad 30 osob  sleva 10 %

Přihláška

Stáhněte si přihlášku na kurz a vyplněnou zašlete na info@ludmilaleskova.cz - Přihláška na kurz.