První pomoc pro bezpečnější tělocvik

Tento zdokonalovací kurz je určen hlavně pro učitele tělesné výchovy, kteří si potřebují obnovit a upevnit znalosti z předlékařské první pomoci.

 • Absolvent se dokáže orientovat v situaci, vyšetřit postiženého
 • Absolvent zvládne kompletní KPR
 • Absolvent zná nejnovější postupy při poskytování laické první pomoci
 • Absolvent zná transportní techniky

Výuka kurzu probíhá v našich prostorech nebo v místech určených zadavatelem. Výstupem z tohoto programu je osvědčení o absolvování.

Obsah teoretické části

 • Definice první pomoci
 • Platná legislativa
 • Obecné zásady
 • Vyšetření dítěte
 • Aktivace záchranné služby
 • KPR
 • Specifické úrazy spojené s pohybovou aktivitou:
  • poranění hlavy
  • poranění hrudníku
  • poranění břicha
  • poranění pohybového aparátu
  • poranění páteře
  • avulze zubu
  • vyražený dech
  • tonutí

Obsah praktické části

 • Nácvik KPR s použitím resuscitačních simulátorů
 • Nácvik použití AED
 • Nácvik transportních technik
 • Základy obvazových technik 

Ceník

Paušální cena za kurz do 10 osob (včetně):  4.900 Kč
Cena za osobu při účasti nad 11 osob: 470 Kč
Při vyšším počtu: nad 30 osob  sleva 10 %

Přihláška

Stáhněte si přihlášku na kurz a vyplněnou zašlete na info@ludmilaleskova.cz - Přihláška na kurz.