Nástavbový kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky

Tento 8 - hodinový akreditovaný program je díky své celkem netradiční časové dotaci zajímavý i tím, že praktická část není jen o tom „vyzkoušet“ si resuscitaci, ale je založená na modelových situacích, kde účastníci aplikují prakticky své poznatky z teoretické časti. Tento program je možný realizovat v projektech OPVVV šablony 2 a zvyšovat kvalitu neformálního vzdělávání.

Část teoretická – 4 hodiny

 • Vymezení pojmu první pomoc
 • Legislativní zakotvení první pomoci
 • Obecné zásady poskytování první pomoci
 • Řetězec přežití
 • Orientační vyšetření postiženého
 • Aktivace zdravotnické záchranné služby
 • Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015
 • Seznámení s AED a jeho použití
 • Bezvědomí
 • Obstrukce dýchacích cest, bezdeší
 • Krvácení
 • Šok – protišoková opatření, poloha
 • Poranění pohybového aparátu
 • Křečové stavy a alergie

Část praktická – 4 hodiny

 • Nácvik KPR na resuscitačních simulátorech
 • Použití AED
 • Nácvik základního polohování raněných
 • Nácvik základních obvazových technik
 • Nácvik transportu raněných
 • Nácvik volání na tísňovou linku
 • Modelové situace – nácvik všech v teorii probraných stavů (figuranti a maskovaná zranění)

Ceník

Paušální cena za kurz do 10 osob (včetně):  8.000 Kč
Cena za osobu při účasti nad 11 osob: 750 Kč
Při vyšším počtu: nad 30 osob  sleva 10 %

Přihláška

Stáhněte si přihlášku na kurz a vyplněnou zašlete na info@ludmilaleskova.cz - Přihláška na kurz.