Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Kurz akreditovaný u MŠMT pod číslem 33094/2018-1-919 je určen pedagogickým pracovníkům všech vzdělávacích institucí. Cílem kurzu je během 20 hodin seznámit účastníky s komplexní problematikou první pomoci. Program je rozdělený na teoretickou a praktickou část. V teoretickém bloku budou účastníci seznámeni se stavbou lidského těla a jeho fungováním za fyziologických podmínek, což je základ pro dobrou orientaci v případě patologických stavů. Dále budou seznámeni s jednotlivými kroky první pomoci, důraz bude kladen na kardiopulmonální resuscitaci. V praktickém bloku budou teoretické znalosti testovány v praxi. Nácvik resuscitace bude probíhat na nejmodernějších přístrojích. V tomto bloku budou řešeny modelové situace, které si dávají za cíl otestovat jednání v krizových situacích.

Výuka kurzu probíhá v našich prostorech nebo v místech určených zadavatelem. Výstupem z tohoto programu je osvědčení o absolvování. 

Obsah teoretické části:

 • Základy stavby a funkce lidského těla
 • Vymezení pojmu první pomoc
 • Legislativní zakotvení první pomoci
 • Obecné zásady poskytování první pomoci
 • Orientační vyšetření postiženého
 • Aktivace zdravotnické záchranné služby
 • Kardiopulmonální resuscitace
 • Seznámení s AED a jeho použití
 • Masivní krvácení
 • Bezvědomí, bezdeší
 • Šok
 • Ostatní úrazy
 • Prevence úrazů
 • Transport 

Obsah praktické části:

 • Nácvik KPR
 • Nácvik použití AED
 • Nácvik základního polohování raněných
 • Nácvik základních obvazových technik
 • Nácvik transportu raněných
 • Ošetření dalších stavů
 • Řešení modelových situací 

Ceník

Paušální cena za kurz do 10 osob (včetně):  14.000 Kč
Cena za osobu při účasti nad 11 osob: 1.300 Kč
Při vyšším počtu: nad 30 osob  sleva 10 %

Přihláška

Stáhněte si přihlášku na kurz a vyplněnou zašlete na info@ludmilaleskova.cz - Přihláška na kurz.