První pomoc v praxi

Navazující kurz akreditovaný u MŠMT pod číslem 33094/2018-1-919 je určen pedagogickým pracovníkům všech vzdělávacích institucí, kteří v minulosti absolvovali akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí nebo Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. Během 4 hodin budou znalosti nabyté v předchozích kurzech aktivizovány intenzivním praktickým nácvikem. Teoretický výklad probíhá v rámci nácviků jednotlivých úkonů první pomoci. Součástí praktického nácviku jsou také modelové situace, které si dávají za cíl otestovat jednání v krizových situacích.

Výuka kurzu probíhá v našich prostorech nebo v místech určených zadavatelem. Výstupem z tohoto programu je osvědčení o absolvování.

Obsah teoretické části

Výklad probíhá v rámci nácviku úkonů.

Obsah praktické části

  • Modelové situace
  • Stavy bezprostředního ohrožení
  • Stavy úrazové
  • Stavy neúrazové
  • Lékárničky 

Ceník

Paušální cena za kurz do 10 osob (včetně):  4.900 Kč
Cena za osobu při účasti nad 11 osob: 470 Kč
Při vyšším počtu: nad 30 osob  sleva 10 %

Přihláška

Stáhněte si přihlášku na kurz a vyplněnou zašlete na info@ludmilaleskova.cz - Přihláška na kurz.