Aktualizace znalostí první pomoci pro absolventy kurzu ZZA

Obnovující kurz akreditovaný u MŠMT pod číslem MSMT-11543/2020-4-294 je určen pro pedagogické pracovníky všech škol, kteří v minulosti absolvovali akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Cílem tohoto speciálně sestaveného programu je obnovit znalosti z předlékařské první pomoci a upevnit je praktickým nácvikem za pomoci nejmodernějších technologií. Během 8 hodin budou účastníci seznámeni s nejvýznamnějšími změnami, které se  na poli urgentní medicíny udály přesně tak, jak je doporučuje  Evropská i Česká resuscitační rada. Laická neodkladná první pomoc prováděná svědky nehody má pro postiženého klíčový význam, proto je nutné se v této oblasti vzdělávat.

Výuka probíhá v našich prostorech nebo místech určených zadavatelem. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování a potvrzení v průkazech.

Osnova teoretické části

 • Vymezení pojmu první pomoc
 • Legislativní zakotvení první pomoci
 • Obecné zásady poskytování první pomoci
 • Orientační vyšetření postiženého
 • Aktivace zdravotnické záchranné služby
 • Kardiopulmonální resuscitace
 • Seznámení s AED a jeho použití
 • Masivní krvácení, bezvědomí, bezdeší, šokh 

Osnova praktické části

 • Nácvik KPR na resuscitačních simulátorech
 • Nácvik léčebných poloh
 • Nácvik obvazových, transportních a fixačních technik

Ceník

Paušální cena za kurz do 10 osob:  8.000 Kč
Cena za osobu při účasti nad 10 osob: 750 Kč
Při vyšším počtu:  
nad 20 osob sleva 10 %
nad 30 osob sleva 20 %

Přihláška

Stáhněte si přihlášku na kurz a vyplněnou zašlete na info@ludmilaleskova.cz - Přihláška na kurz.