Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky

Tento vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky všech typů škol. Cílem je seznámit a prohloubit znalosti pedagogických pracovníků s postupy laické přednemocniční první pomoci, protože je prokázáno, že schopnosti poskytnout efektivní první pomoc se snižují s odstupem několika měsíců od posledního nácviku.

 • Absolvent se dokáže orientovat v situaci, vyšetřit postiženého.
 • Absolvent zvládne kompletní KPR včetně využití AED.
 • Absolvent zvládne uvést postiženého do základních poloh a využít vhodné obvazové techniky.
 • Absolvent zvládne techniky transportu postiženého.

Výuka kurzu probíhá v našich prostorech nebo v místech určených zadavatelem. Výstupem z tohoto programu je osvědčení o absolvování.

Obsah teoretické části:

 • vymezení pojmu první pomoc
 • legislativní zakotvení první pomoci
 • obecné zásady poskytování první pomoci
 • řetězec přežití
 • orientační vyšetření postiženého
 • aktivace zdravotnické záchranné služby
 • doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015
 • seznámení s AED a jeho použití
 • bezvědomí
 • obstrukce dýchacích cest, bezdeší
 • krvácení
 • Šok – protišoková opatření, poloha
 • Poranění pohybového aparátu
 • Křečové stavy a alergie

Část praktická: 2 hodiny

 • nácvik KPR na resuscitačních simulátorech
 • použití AED
 • nácvik základního polohování raněných
 • nácvik základních obvazových technik
 • nácvik transportu raněných

Ceník

Paušální cena za kurz do 10 osob (včetně):  4.900 Kč
Cena za osobu při účasti nad 11 osob: 4700 Kč
Při vyšším počtu: nad 30 osob  sleva 10 %

Přihláška

Stáhněte si přihlášku na kurz a vyplněnou zašlete na info@ludmilaleskova.cz - Přihláška na kurz.