Školení první pomoci v rámci BOZP

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je určeno zaměstnancům firem a organizací, jež se řídí Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části, přičemž po obsahové stránce je vždy přizpůsoben potřebám zadavatele. Cílem teoretického bloku je seznámit posluchače se zásadami první pomoci, v praktickém bloku si své znalosti mohou vyzkoušet na výukových pomůckách.

Délka kurzu je variabilní a přizpůsobuje se jí i obsahová náplň:

 • Kurz o délce 2 vyučovací hodiny - neobsahuje praktický blok
 • Kurz o délce 3 vyučovací hodiny  - praktický blok je zaměřený pouze na resuscitaci
 • Kurz o délce 4 vyučovací hodiny  - praktický blok je zaměřený na resuscitaci a ošetřování zranění
 • Kurz o délce 6 vyučovacích hodin - praktický blok je zaměřený na resuscitaci, ošetřování zranění a obvazovou techniku

Osnova teoretické části

 • legislativa vztahující se k poskytování první pomoci
 • orientační vyšetření raněného
 • přivolání záchranné služby
 • kardiopulmonální resuscitace
 • tepenné krvácení
 • bezvědomí
 • bezdeší
 • šok
 • další bloky dle specifik pracoviště a rozsahu školení

Možnosti praktického nácviku

 • kardiopulmonální resuscitace
 • kardiopulmonální resuscitace s použitím AED
 • základní obvazové techniky
 • polohování raněných
 • transportní techniky

Výuka toho kurzu probíhá v našich prostorách nebo v místech určených zadavatelem. Počet účastníků není omezen. Výstupem je osvědčení o absolvování. 

Ceník

Délka školení Cena školení / osobu
2 hodiny od 240 Kč
3 hodiny od 330 Kč
4 hodiny od 400 Kč
6 hodin od 540 Kč