Nově vypsané kurzy 2021

Kurz Zdravotník zotavovací akcí

1. 6. 2. 2021 7. 2. 2021 20. 2. 2021 21. 2. 2021
2. 15. 5. 2021 16. 5. 2021 29. 5. 2021 30. 5. 2021
3. 9. 10. 2021 10. 10. 2021 23. 10. 2021 24. 10. 2021
4. 6. 11. 2021 7. 11. 2021 20. 11. 2021 21. 11. 2021