Teambuildingové akce

Teambuildingové akce si dávají za cíl stmelit pracovní kolektiv a zlepšit atmosféru na pracovišti. Po absolvování budou účastníci více spolupracovat v týmu a navíc si zážitkovou formou osvojí postupy předlékařské první pomoci.

Akce mohou být jednodenní i více denní. Na základě potřeb zadavatele zajištěn celý průběh akce, bude sestaven tematický program, během něhož budou řešeny krizové situace, které vyžadují kooperaci celého týmu. Výstupem akce bude osvědčení o absolvování, vyhodnocení úrovně spolupráce mezi zaměstnanci, případně budou udělena doporučení, jak řešit vzniklé nedostatky. 

Cena

Po individuální domluvě, dle rozsahu a časové náročnosti.