Teambuildingové akce

Teambuildingové akce si dávají za cíl stmelit pracovní kolektiv a zlepšit atmosféru na pracovišti. Po absolvování budou účastníci více spolupracovat v týmu, a navíc si zážitkovou formou osvojí postupy předlékařské první pomoci.

Program je určen pro pracovní kolektivy firem různých zaměření.

Akce mohou být jednodenní i vícedenní. Na základě specifických potřeb zadavatele zajistíme celý průběh akce, sestavíme tematický program, během něhož budou řešeny krizové situace, které vyžadují kooperaci celého týmu. Výstupem akce bude osvědčení o absolvování, vyhodnocení úrovně spolupráce mezi zaměstnanci, případně budou udělena doporučení, jak řešit vzniklé nedostatky.

Obsah programu:

  • Výuka první pomoci dle platných norem
  • Praktický nácvik první pomoci s imitačními poraněními
  • Teambuildingové aktivity zaměřené na komunikaci a práci v týmu
  • Nečekané imitační zásahy
  • Práce v týmu v pozici leadera
  • Zábavný tematický večer s lektory

Cena:

Po individuální domluvě, dle rozsahu a časové náročnosti.