První pomoc pro seniory

Kurz První pomoc pro seniory je vhodný pro starší občany, ale také pro osoby, které o seniory pečují. Během 3 hodin se účastníci seznámí s nejnovějšími poznatky z oblasti první pomoci, správné použití léčebných poloh, rozpoznání specifických onemocnění a adekvátní reakce na ně. V závěru kurzu je vyčleněný prostor pro praktický nácvik. Součástí praktického nácviku bude také simulace reálných zranění, které mají za cíl naučit vhodně reagovat ve vypjatých situací.

Maximální počet účastníků jednoho kurzu je stanoven na 20. Výstupem je osvědčení o absolvování kurzu. Výuka probíhá v našich prostorách, případně v prostorách zadavatele. 

Cena

Cena za osobu: 600,-Kč

Datum konání nejbližších kurzů

Kurz proběhne na základě poptávky - minimální počet účastníků 5.

Přihláška

Stáhněte si přihlášku na kurz a vyplněnou zašlete na info@ludmilaleskova.cz - Přihláška na kurz