Poradenství v oblasti první pomoci

Poradenství v první pomoci poskytuje firmám ucelené informace o potenciálních rizicích, ke kterým může ve firmách a institucích dojít. Výstupem poradenství jsou komplexní doporučení, poskytnutí nejnovějších poznatků z oblasti první pomoci a zefektivnění podání laické pomoci. Všichni zaměstnanci budou v průběhu analýzy stavu ve firmě také testováni ze znalostí v oblasti první pomoci, zhodnoceny budou též záznamy z dřívějších krizových situací a jejich následků.

Součástí poradenství je také revize pracovního prostředí, nutných zdravotních pomůcek a případná doporučení pro jejich obnovu.

Cena:

Po individuální domluvě, dle rozsahu a časové náročnosti.