Tvorba traumatologických plánů 

Cílem této služby je vytvoření vhodných plánů pro poskytnutí první pomoci při specifických událostech. Plány jsou vhodně sestavené na míru zadavatele.

Nedílnou součástí plánu je detekce možných krizových situací, pravděpodobnost jejich výskytu a postup jejich řešení, jenž obsahuje určení zodpovědných osob v průběhu zajištění situace, popis nezbytných kroků pro zvládnutí problému, které jsou v souladu s nejnovějšími postupy.

Cena:

Po individuální domluvě, dle rozsahu a časové náročnosti.