Změna cen akreditovaných kurzů

Od 1.7.2020 dochází ke změně cen za akreditované kurzy:

Zdravotník zotavovacích akcí - 40 hodin 2 500 Kč
Malé repetitorium první pomoci - 40 hodin 2 500 Kč
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - 20 hodin 1 300 Kč
Aktualizace znalostí první pomoci pro absolventy kurzu ZZA - 8 hodin 750 Kč
Nástavbový kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky - 8 hodin 750 Kč