Zdravotnický kurz Člen první pomoci

Kurz Člen první pomoci, akreditovaný u MŠMT pod číslem MSMT-46122/2013-1/1037, je určen všem, kteří chtějí dle zákona 247/2000 Sb.  § 22 sami vyučovat zdravotnickou přípravu. Kurz je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Teoretický blok je pojat obšírněji. Praktický nácvik je zaměřen na poskytování první pomoci v praxi, účastníci se v modelových situacích naučí adekvátně reagovat na krizové situace. Časová dotace kurzu je stanovená na 90 vyučovacích hodin.

Osnova teoretické části

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Základy somatologie
 • První pomoc:
  • Obecná pravidla a zásady první pomoci
  • Stavy bezprostředního ohrožení života
  • Stavy potenciálního ohrožení života
  • Další stavy vyžadující poskytnutí první pomoci
 • Hygiena a epidemiologie
 • Vedení zdravotní dokumentace
 • Péče o nemocné
 • Základy psychologie
 • Vybavení lékárničky

Osnova praktické části

 • Stavy bezprostředního ohrožení života
 • Stavy potenciálního ohrožení života
 • Další stavy vyžadující poskytnutí první pomoci
 • Další techniky první pomoci
 • První pomoc při tonutí

Výuka kurzu probíhá v našich potřebách nebo v místech určených zadavatelem. Výstupem je závěrečná zkouška, po jejímž úspěšném absolvování dostane účastník osvědčení o absolvování.

Ceník

Paušální cena za kurz do 10 osob:  77.000 Kč
Cena za osobu při účasti nad 10 osob: 7.500 Kč
Při vyšším počtu:  
nad 20 osob sleva 10 %
nad 30 osob sleva 20 %