Základní znalosti a změny v předlékařské první pomoci

Navazující kurz akreditovaný u MŠMT pod číslem MSMT- 454/2014-1-104 je určen pro pedagogické pracovníky všech škol, kteří v minulosti absolvovali akreditovaný kurz Zdravotník zotavovacích akcí nebo kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. Cílem programu je obnovit znalosti z předlékařské první pomoci a upevnit je praktickým nácvikem za pomoci nejmodernějších technologií. Během 4 hodin budou účastníci seznámeni s nejvýznamnějšími změnami na poli urgentní medicíny, které doporučuje Evropská i Česká resuscitační rada.

Výuka probíhá v našich prostorech nebo místech určených zadavatelem. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování. 

Obsah teoretické části

  • Vymezení pojmu první pomoc
  • Legislativní zakotvení první pomoci
  • Obecné zásady poskytování první pomoci
  • Orientační vyšetření postiženého
  • Aktivace zdravotnické záchranné služby
  • Kardiopulmonální resuscitace
  • Seznámení s AED a jeho použití
  • Masivní krvácení, bezvědomí, bezdeší, šok 

Obsah praktické části

  • Nácvik KPR
  • Nácvik použití AED

Ceník

Paušální cena za kurz do 10 osob:  4700 Kč
Cena za osobu při účasti nad 10 osob: 450 Kč
Při vyšším počtu:  
nad 20 osob sleva 10 %
nad 30 osob sleva 20 %