Vzdělávací programy akreditované u ČAS

V roce 2017 máme více vzdělávacích programů a seminářů. Pro více informací nás můžete kontaktovat a sdělíme Vám aktuální nabídku.

Vzdělávací programy akreditované u České asociace sester odpovídají podmínkám dalšího vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu, jež stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 4/2010 Sb. Semináře jsou určeny pro všechen nelékařský zdravotnický personál nejrůznějších institucí. Časová dotace se u jednotlivých programů liší dle náročnosti tématu.

Semináře jsou vždy přednášeny kvalifikovanými lektory s dlouholetou praxí. Přednáška probíhá v našich prostorech nebo v místech určených zadavatelem.

V případě zájmu lze programy sestavit a akreditovat dle potřeb zadavatele.

Nabídka seminářů:

 • Cévní mozkové příhody  - rizikové faktory a jejich prevence, ošetřovatelská péče a rehabilitace
 • Sestra jako edukátor v následné péči u pacientů po CMP
 • Komunikační dovednosti sester jako prvek kvalitně poskytované ošetřovatelské péče
 • Asertivní techniky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty. Jejich nácvik a praktické využití
 • Specifika komunikace s pacienty se sluchovým a zrakovým handicapem
 • Základy zvládání stresu, duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření
 • Každodenní péče o klienty s demencí
 • Ošetřování pacientů s MRSA
 • Nové trendy v poskytování laické první pomoci
 • Umírání jako součást našeho života
 • Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření
 • Význam očkování v 21. století

Ceník

Délka školení Cena školení / osobu
4 hodiny od 450 Kč
5 hodin od 530 Kč
6 hodin od 590 Kč
8 hodin od 690 Kč