Nabídka pro zdravotnická a sociální zařízení

 

Vzdělávací programy akreditované u MPSV

Přednášky a semináře rozšiřující znalosti z různých oblastí akreditované u MPSV. 

Vzdělávací programy akreditované u ČAS

Přednášky a semináře rozšiřující znalosti z různých oblastí akreditované u ČAS. 

Neakreditované semináře pro pracovníky zdravotnických a sociálních zařízení

Přednášky a semináře rozšiřující znalosti z různých oblasti, které nejsou akreditované.