Novinky v poskytování první pomoci pro pedagogické pracovníky 

Tento navazující (revitalizující) vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům všech typů škol, kteří absolvovali akreditovaný kurz “Zdravotník zotavovacích akcí” nebo “Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky”. Účastníci se seznámí s novinkami v poskytování pomoci nejen při stavech bezprostředního ohrožení života, ale také při potenciálním ohrožení života a dalších stavech vyžadujících ošetření a péčí. V průběhu vzdělávacícho programu sestaveného dle doporučení Evropské a České resuscitační rady se účastníci naučí aktivovat teoretické znalosti při praktickém nácviku. 

Obsah teoretické části

 • Vymezení pojmu první pomoc
 • Legislativní zakotvení první pomoci
 • Obecné zásady poskytování první pomoci
 • Orientační vyšetření postiženého
 • Aktivace zdravotnické záchranné služby
 • Kardiopulmonální resuscitace
 • Seznámení s AED a jeho použití
 • Masivní krvácení, bezvědomí, bezdeší, šok
 • Poranění pohybového aparátu
 • Křečové stavy, rány, alergie 
 

Obsah praktické části

 • Nácvik KPR
 • Nácvik použití AED
 • Nácvik základního polohování
 • Nácvik základních obvazových technik Nácvik transportu raněných 

Ceník

Paušální cena za kurz do 10 osob:  6.100 Kč
Cena za osobu při účasti nad 10 osob: 590 Kč
Při vyšším počtu:  
nad 20 osob sleva 10 %
nad 30 osob sleva 20 %